خانه » ایزوگام اصل تهران » تست آبگیری ایزوگام

تست آبگیری ایزوگام

اجرا و نصب ایزوگام (نصب ایزوگام سقف، اجرای ایزوگام ساختمان)

آبگیری ایزوگام و قیرگونی

(تست آبگیری ایزوگام، قیرگونی و عایق رطوبتی)

نصب ایزوگام با تست ابگیری

آبگیری ایزوگام و قیرگونی، تست آبگیری ایزوگام، قیرگونی و عایق رطوبتی

طريقه نصب آن به اندازه سليقه هاي كاربران متفاوت است.

سپس سطح مورد نظر جهت تست، آبگیری شود.

آبگیری ایزوگام و قیرگونی (تست آبگیری ایزوگام، قیرگونی و عایق رطوبتی)

یک دیدگاه بگزارید