خانه » پخش ایزوگام » روش نصب ایزوگام

روش نصب ایزوگام

ابتدا باید سطح پشت بام بوسیله جارو و شستشو نظافت شود. – ترک ها در صورتیکه بزرگتر از یک سانتیمتر باشند با خمیر ماستیک و یا سیمان پر می شوند

روش نصب ایزوگام ،  قبل از اجرای كار سطح مورد نظر بایستی كاملا صاف و اطراف كارسعی بر ماهیچه بندی  آن شود.

سطح مورد نظر كاملا تمیز شود ، بهتر است با آب شستشو شود. 

 پرایمر را با حلال مخلوط نموده(بنزین) و بطور یكنواخت در سطح كار پخش نمائید .

 پس از خشك شدن كامل سطح در مرحله نصب رول عایق را به سمت جلو هدایت و باز نموده با شعله آرام بتمام نقاط بصورت یكنواخت گرفته و نصب نمائید.

 

یک دیدگاه بگزارید