خانه » پخش ایزوگام » موارد كاربرد ایزوگام شرق گستردلیجان

1- عایق کردن كف حمام

2- عایق کردن سقف های شیروانی
3- عایق کردن سقف های پاركینگ
4- جهت تعمیر کردن مجدد سقف 
5- عایق کردن سطوح فلزی
6- عایق کردن تمام جزئیات سقف ها و ساختمان
7- عایق کردن سقف هایی كه باغچه بر روی آن است
8- عایق کردن سقف های منحنی شكل
9- عایق کردن پی ساختمان
10- عایق كردن سقف های عادی
11- عایق کردن سطوح شیبدار
12- عایق کردن سقف های مسطح

یک دیدگاه بگزارید